Welkom op onze nieuwe website! We breiden ons online gamma continu uit!


Producten
Machines Machinetoebehoren Werkkledij en PBM Bouw Gereedschappen Tuin Chemische producten Luchtdrukmateriaal Auto- en fietstoebehoren Bevestigingsmaterialen Signalisatie Opbergsystemen IJzerwaren Transportmiddelen Elektrisch materiaal Sanitair, verwarming en ventilatie Lassen en solderen Schoonmaakartikelen
Merken Folderdeals 50 jaar Steyro Lentekriebels Contact Over Steyro Diensten Assortiment Werkkledij

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze webshop is eigendom van

Steyro NV
Brugstraat 196
9880 Aalter
T 09 374 47 11
info@steyro.be
BTW BE 414.028.266

Door het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: Steyro NV enerzijds en anderzijds de internetgebruikers die een product aankopen via deze webshop.

Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u als klant terecht bij onze klantendienst: via email op info@steyro.be of telefonisch op het nummer 0032 9 374 47 11. Wij helpen u graag!

Onze Producten

Alle producten die door Steyro NV op de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze webshop dan kan Steyro NV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Steyro NV kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

Onze Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. BTW inbegrepen.

De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Steyro NV wanneer Steyro NV de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn webshop. Steyro NV zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Steyro NV behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Betalen

U kan betalen via het betaalplatform Mollie.
U kan veilig en snel betalen met de betaalmethode van uw keuze:
Bancontact, Belfius pay button, kbc/cbc betaalknop, Mastercard, Visa en American Express.
Uw bestelling wordt onmiddellijk verwerkt en wij contacteren u met details omtrent de levering.

Transport en Levering

Transport kosten

Wij leveren enkel in België.
Bestellingen lager dan 200€ incl. BTW: 7.5€
Bestellingen hoger dan 200€ incl. BTW: gratis.
Voor bestellingen, zwaarder dan 30 kg, ladders, betonmolens, kruiwagens, stellingen en dergelijke, gelieve ons te contacteren ivm de verzendkosten. Indien u uw bestelling reeds geplaatst en betaald heeft, zullen deze kosten apart gefactureerd worden. Verzending gebeurt dan na de ontvangst van de betaling van de verzendkosten.

Leveringstermijn

De gekochte producten worden binnen de aangegeven termijn geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij zijn bestelling. De maximale leveringstermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Steyro NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

Verpakking en transport verzekering

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet Steyro NV van een eventuele beschadiging binnen de 5 werkdagen op de hoogte brengen via email op info@steyro.be. Steyro NV houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. Steyro NV zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper.

Leveringsadres

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Steyro NV in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Afwezigheid van de koper bij de levering

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden. Dan zal de koper via een telefoonnummer contact met de expediteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak binnen max. 5 dagen te maken.

Annulatie van een bestelling

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. De koper kan Steyro NV van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres info@steyro.be. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van zijn volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met de retourzending. Annulatie is niet mogelijk voor goederen die voor u speciaal gemaakt worden (=gepersonaliseerde producten). Indien dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld op de productfiche die u ziet tijdens de bestelling. Bij annulatie van een bestelling zal Steyro NV binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. Steyro NV betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd of indien het artikel beschadigd aankwam. Steyro NV kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.

Retourzendingen

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van Steyro NV om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Retouradres :

Steyro NV
Brugstraat 196
9880 Aalter
T 09 374 47 11
info@steyro.be

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Steyro NV of rechthoudende derden.

Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Gent.

Vragen?
We helpen jou zo snel mogelijk op weg!

STEYRO | Brugstraat 196 | 9880 Aalter | BE 0414.028.266 | T 09 374 47 11 | E info@steyro.be